DECLERCK-DAELS

PROFIEL

Declerck-Daels, Architecten werd opgericht in 1999
door Bernard Declerck en Griet Daels.


Bernard Declerck - Architect

Hoger Architectuurinstituut St-Lucas, Gent 1990-1995.
Fotokunst, SASK, Roeselare 2000-2005.

Reichen et Robert & Associés, architectes et urbanistes, Parijs 1995-1996.
VK studio architects, planners and designers, Roeselare 1996-2002.
Dugardyn architecten, Brugge 2010-2016.

Gecoro, Roeselare 2013-2018.
Jury Archizinc Trophy 2016.

Declerck-Daels, Architecten sinds 1999.


Griet Daels - Architect

Hoger Architectuurinstituut St-Lucas, Gent 1990-1995.
Duurzaam bouwen in theorie en praktrijk, prov W-Vl, Brugge 2004.

DPA Dominique Perrault Architecture, Parijs 1995-1997.
BURO II & ARCHI + I, Roeselare 1997-2013.
Autodesk Revit 2017, Gent 2016.

Declerck-Daels, Architecten sinds 1999.


Marc Plancke - Architect

Hoger Architectuurinstituut St-Lucas, optie stedenbouw, Gent 1979-1984.
Licentie kunstgeschiedenis,
Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden, Rijksuniversiteit Gent 1984-1989.
EPB verslaggever, 2005.
Energiebewust architect, 2011.

Declerck-Daels, Architecten sinds 2011.


Nele Santy - Architect

Bachelor in de architectuur, KU-Leuven dept architectuur, Sint-Lucas Gent 2011-2014.
Master in advanced architectural design, KU-Leuven dept architectuur, Sint-Lucas Gent 2014-2016.
Schilderkunst aan de academie, Ieper 2016.

Declerck-Daels, Architecten sinds 2018.


Annelore Vercouter - Architect

Hoger Architectuurinstituut St-Lucas, Gent 2005-2010.

Declerck-Daels, Architecten sinds 2019.

VISIE

Bij Declerck-Daels, Architecten staat architectuur steeds in synergie met urbanisatie, landschapsarchitectuur, interieur, design, engineering en kunst.

Architectuur is meer dan de som van mooie tekeningen en uitgepuurde details, getoetst aan budgetten en regelgevingen.
Ruimtelijkheid is belangrijker dan ruimte.
Architectuur moet bovenal beleefd worden.
De projecten van Declerck-Daels, Architecten wekken emoties op.
Ieder project is uniek en exclusief.

OPDRACHT

Declerck-Daels, Architecten begeleidt de bouwheer gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces.

Ieder ontwerp is gestoeld op de 'genius loci'. Het schetsontwerp vertaalt het specifiek bouwprogramma naar een boeiend en uniek concept waar ruimtelijkheid en beleving centraal staan. De architectuur wordt verder uitgepuurd in het voorontwerp.

Door bovenvermelde synergie en de samenwerking met specialisten ontstaat één coherent definitief ontwerp. Dit vormt de basis voor de bouwaanvraag en voor het uitvoeringsdossier.

Bij aanbesteding wordt de beste aannemer toegewezen. Tijdens de bouwfase bespreekt Declerck-Daels, Architecten de werf met de vakman, de adviseur en de bouwheer.

Vanaf de eerste spadesteek tot het laatste likje verf.

© 2021 Declerck-Daels, Architecten
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Declerck-Daels Architecten.

   
Declerck-Daels, Architecten, St. Alfonsusstraat 8, 8800 Roeselare | T 051 20 61 04 | info@declerck-daels.be
made by ristretto